Met het dialoogvenster Configuratie zoeken kunt u naar bepaalde secties in uw configuratiebestanden zoeken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Sectie zoeken

Typ het pad van de sectie die u wilt opzoeken in uw configuratiebestand. Steeds als u een teken typt, worden de zoekresultaten gefilterd op alleen die secties die met de zoekopdracht overeenkomen.

Linkerdeelvenster

Hierin worden de zoekresultaten weergegeven voor uw sectiezoekopdracht in hiërarchieweergave of ongestructureerde weergave.

Rechterdeelvenster

Hier wordt de configuratiewaarde weergegeven uit de sectie die u hebt opgezocht in uw configuratiebestand.

Zie ook


Inhoudsopgave