Met de functiepagina Foutpagina's kunt u een lijst met aangepaste HTTP-foutberichten beheren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Statuscode

Hier wordt de HTTP-statuscode weergegeven waarop de foutpagina van toepassing is.

Pad

Hier wordt het pad van de foutpagina weergegeven als u het padtype Bestand kiest, of de URL van de aangepaste foutpagina als u het padtype URL uitvoeren of Omleiden kiest.

Type

Hier wordt het padtype (Bestand, URL uitvoeren of Omleiden) van de foutpagina weergegeven.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepaste foutpagina toevoegen waarin u een aangepaste fout aan de lijst met HTTP-fouten kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepaste foutpagina bewerken waarmee u de geselecteerde aangepaste fout kunt bewerken.

Statuscode wijzigen

Hiermee schakelt u het veld Statuscode van het geselecteerde lijstitem in zodat u de statuscode kunt wijzigen waarop de foutpagina van toepassing is.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor foutpagina's bewerken waarin u instellingen kunt configureren die van toepassing zijn op de hele functie Foutpagina's .

Zie ook


Inhoudsopgave