Met de functiepagina IPv4-adres- en domeinbeperkingen kunt u regels definiëren en beheren waarmee toegang tot inhoud wordt toegestaan of geweigerd voor een specifiek IPv4-adres, een IPv4-adresbereik, of een of meer domeinnamen.

Als u beperkingen wilt configureren op basis van domeinnamen, moet u eerst domeinnaambeperkingen inschakelen door in de takenlijst op Functie-instellingen bewerken te klikken en de optie Beperkingen op basis van domeinnaam inschakelen in te stellen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Modus

Hier wordt het type regel weergegeven. De waarde kan Toestaan of Weigeren zijn. Met de waarde van Modus wordt aangegeven of de regel is ontworpen om toegang tot inhoud toe te staan of te weigeren.

Aanvrager

Hier wordt een specifiek IP-adres, een IP-adresbereik of een DNS-domeinnaam weergegeven dat of die is gedefinieerd in de dialoogvensters Regel voor het toestaan van beperkingen toevoegen en Regel voor het weigeren van beperkingen toevoegen. U kunt een aanvrager specifiek toegang tot inhoud toestaan of weigeren.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toegestane vermelding toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor het toestaan van beperkingen toevoegen waarin u regels kunt definiëren waarmee toegang tot inhoud wordt toegestaan of geweigerd voor een specifiek IP-adres, een IP-adresbereik of een DNS-domeinnaam.

Niet-toegestane vermelding toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor het weigeren van beperkingen toevoegen waarin u regels kunt definiëren waarmee toegang tot inhoud wordt toegestaan of geweigerd voor een specifiek IP-adres, een IP-adresbereik of een DNS-domeinnaam.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor beperkingen op basis van IP-adres en domein bewerken waarin u instellingen kunt configureren die van toepassing zijn op de volledige functie voor IP-adres- en domeinnaambeperkingen.

Bovenliggende instellingen herstellen

Hiermee geeft u aan dat de functie waarmee instellingen van de bovenliggende configuratie worden overgenomen, wordt teruggezet. Lokale configuratie-instellingen, inclusief items uit de lijst, worden met deze actie verwijderd. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in de volgorde van configuratie. Als u de indeling voor een geordende lijst selecteert, kunt u items alleen omhoog en omlaag verplaatsen in de lijst. Andere acties in het deelvenster Acties worden pas weergegeven als u de indeling voor een niet-geordende lijst selecteert.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Niet-geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in een niet-geordende indeling. Als u deze indeling selecteert, kunt u items in de lijst sorteren en groeperen en acties uit het deelvenster Acties uitvoeren.

Zie ook


Inhoudsopgave