Met de wizardpagina Geef verbindingsdetails voor toepassing op kunt u de toepassing opgeven waarmee u verbinding wilt maken in IIS-beheer. De serverbeheerder moet u de benodigde informatie verstrekken om verbinding te kunnen maken met de toepassing.

Als er een fout wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de server, controleert u het volgende:

  • U hebt mogelijk een verkeerde waarde opgegeven voor de servernaam of gebruikersreferenties.

  • Op de webserver waarmee u verbinding maakt, wordt IIS niet uitgevoerd. U kunt IIS-beheer niet in IIS gebruiken om verbinding te maken met een webserver waarop een oudere versie van IIS wordt uitgevoerd.

  • De managementservice is niet gestart op de webserver.

  • De verbinding kan niet tot stand worden gebracht door een firewallregel.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Servernaam

Typ de naam van de server die de host is van de toepassing waarmee u verbinding wilt maken. Als de server een andere poort gebruikt dan 8172 (de standaardpoort die voor de managementservice is geconfigureerd), geeft u de servernaam en het poortnummer op gescheiden door een dubbele punt (:). Typ bijvoorbeeld contoso:8080 om een server met de naam contoso te verbinden met de managementservice die is geconfigureerd om verbindingen te accepteren op poort 8080. U kunt echter ook het - of IPv6-adres opgeven tussen vierkante haken ([]).

Sitenaam

Typ de beschrijvende naam van de site die de toepassing bevat waarmee u verbinding wilt maken.

Toepassingsnaam

Geef de naam op van de toepassing waarmee u verbinding wilt maken.

Zie ook


Inhoudsopgave