Op de pagina .NET-autorisatieregels kunt u de regels configureren voor het verlenen van toegang tot uw websites en toepassingen aan gebruikers. U kunt regels voor toestaan en weigeren toevoegen, en gebruikers, rollen of gebruikersgroepen opgeven aan wie toegang moet worden verleend tot uw webinhoud.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Modus

Hiermee wordt het type actie aangegeven dat mogelijk wordt gemaakt met de .NET-autorisatieregel. De waarde kan Toestaan of Weigeren zijn.

Gebruikers

Hiermee worden de gebruikers aangegeven aan wie de toegang tot de webinhoud wordt toegestaan of geweigerd, zoals is opgegeven in de .NET-autorisatieregel.

Rollen

Hiermee worden de rollen aangegeven aan wie de toegang tot de webinhoud wordt toegestaan of geweigerd, zoals is opgegeven in de .NET-autorisatieregel.

Termen

Hiermee worden de termen aangegeven waarop de .NET-autorisatieregel van toepassing is.

Type vermelding

Hiermee wordt het type vermelding weergegeven voor de .NET-autorisatieregel.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Regel voor toestaan toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie toevoegen, waarin u een regel kunt configureren die toegang verleent tot uw webinhoud aan bepaalde rollen, gebruikers of gebruikersgroepen.

Regel voor weigeren toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor weigeren van autorisatie toevoegen, waarin u een regel kunt configureren die toegang weigert tot uw webinhoud aan bepaalde rollen, gebruikers of gebruikersgroepen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie bewerken of Regel voor weigeren van autorisatie bewerken waarin u de geselecteerde .NET-autorisatieregel kunt wijzigen.

Verwijderen

Hiermee wordt de geselecteerde .NET-autorisatieregel verwijderd.

Zie ook


Inhoudsopgave