Met de pagina Autorisatieregels kunt u de lijst beheren met regels voor toestaan of weigeren, waarmee toegang tot inhoud wordt bepaald.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Modus

Hier wordt het type regel weergegeven. De waarde kan Toestaan of Weigeren zijn. Met de waarde van Modus wordt aangegeven of de regel is ontworpen om toegang tot inhoud toe te staan of te weigeren.

Opmerking

   Als een rol, gebruiker of groep specifiek de toegang is geweigerd met de ene regel, kan toegang niet worden toegestaan met een andere regel.

Gebruikers

Hier worden het gebruikerstype, de gebruikersnamen of de gebruikersgroepen weergegeven waarop de regel van toepassing is.

Rollen

Hier worden de Microsoft Windows-rol of -rollen weergegeven waarop de regel van toepassing is, bijvoorbeeld de rol Administrator.

Termen

Hier worden de HTTP-term(en) weergegeven waarop deze regel van toepassing is, bijvoorbeeld GET of POST.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Regel voor toestaan toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie toevoegen waarin u regels voor het geven van toegang tot inhoud kunt definiëren.

Regel voor weigeren toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor weigeren van autorisatie toevoegen waarin u regels voor het weigeren van toegang tot inhoud kunt definiëren.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Regel voor geven van autorisatie bewerken of Regel voor weigeren van autorisatie bewerken waarin u goedkeuringsregels kunt bewerken. Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave