IIS 7 bevat een nieuwe gebruikersinterface, IIS-beheer, waarmee u het volgende kunt doen:

  • IIS en ASP.NET beheren met één programma.

  • Gezondheidsgegevens en diagnostische informatie weergeven, waaronder de mogelijkheid om de momenteel lopende aanvragen in real-time weer te geven.

  • Gebruikers- en rollenautorisaties configureren voor websites en webtoepassingen.

  • Op afstand verbinding maken met een webserver, site of toepassing met behulp van HTTP.

Bovendien kunt u de gebruikersinterface uitbreiden met uw eigen aangepaste functionaliteit.

F1 Help

IIS-beheer biedt beschrijvingen van alle elementen van de gebruikersinterface op elke functiepagina, op elke wizardpagina en in elk dialoogvenster in IIS-beheer. Als u deze Help-informatie wilt weergeven, drukt u op F1 op de actieve functie- of wizardpagina of in het actieve dialoogvenster.

Help vanuit het menu en de taakbalk

Voor consistentie met andere MMC-modules (Microsoft Management Console), is Help van IIS-beheer beschikbaar vanuit zowel het menu als vanaf de taakbalk van de invoegtoepassing.

Help vanuit het menu

De menubalk bevat een menu Help. Vanuit dit menu kunt u de Help over de gebruikersinterface weergeven, plus alle Help-inhoud die beschikbaar is op uw computer. Als u een internetverbinding hebt, kunt u bladeren naar Windows Server 2008 Technical Library on Microsoft TechNet om alle beschikbare Help-inhoud voor IT-beheerders IIS 7 te bekijken.

Help vanaf de taakbalk

De taakbalk bevat een Help-pictogram waarop u kunt klikken om Help weer te geven over de IIS 7-gebruikersinterface. De taakbalk wordt boven aan alle pagina's van de gebruikersinterface weergegeven.

Help vanuit het deelvenster Acties

Het deelvenster Acties bevat een Help-pictogram waarop u kunt klikken om Help weer te geven over de IIS 7-gebruikersinterface. Het deelvenster Acties wordt weergegeven op alle pagina's van de gebruikersinterface.


Inhoudsopgave