Op de pagina Site-informatie van de wizard FTP-sitepublicatie om de site-instellingen in te stellen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Naam FPT-site

Hiermee wordt de beschrijvende naam voor de FTP-site aangegeven.

Fysiek pad

Hiermee wordt het fysieke pad voor de FTP-site aangegeven.


Inhoudsopgave