In het dialoogvenster Groep van toepassingen selecteren kunt u een groep van toepassingen selecteren voor uw site of toepassing. Een groep van toepassingen is geconfigureerd voor het gebruik van één versie van het .NET Framework en een of twee modi voor het verwerken van beheerde code. Selecteer een groep van toepassingen die is geconfigureerd voor het gebruik van de versie van .NET Framework en de modus voor het verwerken van beheerde code die nodig zijn voor de site of toepassing. Als voor uw toepassing .NET Framework niet vereist is, kunt u een groep van toepassingen selecteren die is geconfigureerd voor geen beheerde code.

Opmerking

Als u een groep van toepassingen wilt toevoegen, gebruikt u het dialoogvenster Groep van toepassingen toevoegen op de pagina Groep van toepassingen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Groep van toepassingen

Selecteer de groep van toepassingen die door de site of toepassing moet worden gebruikt.

Eigenschappen

Hier worden de versie van het .NET Framework en de pipelinemodus weergegeven die volgens de configuratie van de groep van toepassingen worden gebruikt.

Opmerking

De pipelinemodus wordt niet weergegeven als de groep van toepassingen is geconfigureerd voor het gebruik van .NET Framework versie 1.1.

Zie ook


Inhoudsopgave