Met de configuratie-editor kunt u uw configuratiebestanden openen en beheren door secties in IIS-beheer te slepen. Welke secties beschikbaar zijn, wordt bepaald door waar u zich bevindt in uw server, site of toepassing. Binnen elke sectie kunt u elementen, kenmerken en verzamelingen bewerken. Deze functie is alleen beschikbaar voor beheerders.

Op de pagina Configuratie-editor kunt u secties van uw configuratiebestanden beheren. U kunt de configuratie-editor ook gebruiken om uw configuratiebestanden te doorzoeken en scripts te genereren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Sectie

In de vervolgkeuzelijst Sectie kunt u de sectie selecteren die u wilt configureren. Als u het sectiepad wilt typen, moet u het volledige pad gebruiken voor toegang tot de gegevenssectie, bijvoorbeeld system.data in plaats van data.

Sectie met kerninhoud

In het middelste deelvenster staat de informatie voor de sectie die u wilt configureren. Het sectiepad wordt weergegeven boven de eigenschappen en de bijbehorende waarden. U kunt deze eigenschappenwaarden bewerken door op de waarde te klikken.

Type en validatie-informatie

In het tekstvak dat onderaan op de pagina Configuratie-editor verschijnt, staan het gegevenstype en de validatie-informatie, zoals het waardebereik, voor de momenteel geselecteerde eigenschap.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht aan het element, het kenmerk of de verzameling.

Annuleren

Hiermee worden de huidige wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht aan het element, het kenmerk of de verzameling. Nadat u op Toepassen hebt geklikt, kunt u uw wijzigingen niet meer ongedaan maken met Annuleren.

Script genereren

Hiermee wordt een script gemaakt van de acties die u onlangs hebt uitgevoerd. Het venster Scriptdialoogvenster wordt geopend, waarin het script voor uw actie wordt weergegeven in drie programmeertalen: C#, JavaScript en AppCmd. De functionaliteit voor het genereren van scripts wordt pas ingeschakeld nadat u een actie hebt uitgevoerd, zoals het wijzigen van de waarde van een eigenschap. U moet een script genereren dat uw actie bevat voordat u op Toepassen klikt.

In het script worden geen rechtstreekse acties opgenomen, zoals het vergrendelen van een sectie, het bewerken van een verzameling of het terugkeren naar het bovenliggende niveau.

Configuratie zoeken

Hiermee wordt het dialoogvenster Configuratie zoeken geopend, waarmee u naar bepaalde secties in uw configuratiebestanden kunt zoeken.

Zie het onderwerp Het dialoogvenster Configuratie zoeken voor meer informatie.

Sectie vergrendelen

Hiermee wordt de geselecteerde sectie vergrendeld, zodat er geen extra wijzigingen kunnen worden gemaakt.

Sectie ontgrendelen

Hiermee wordt de geselecteerde sectie ontgrendeld zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.

U kunt een sectie alleen ontgrendelen op de plaats waar u deze in eerste instantie had vergrendeld. Als u bijvoorbeeld een sectie hebt geblokkeerd met ApplicationHost.config, kunt u de sectie niet ontgrendelen met Web.config.

Kenmerk vergrendelen

Hiermee wordt het geselecteerde kenmerk vergrendeld.

Kenmerk ontgrendelen

Hiermee wordt het geselecteerde kenmerk ontgrendeld zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.

U kunt een kenmerk alleen ontgrendelen op de plaats waar u het in eerste instantie had vergrendeld.

Element vergrendelen

Hiermee wordt het geselecteerde element vergrendeld.

Element ontgrendelen

Hiermee wordt de geselecteerde element ontgrendeld zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.

U kunt een element alleen ontgrendelen op de plaats waar u het in eerste instantie had vergrendeld.

Verwijderen

Hiermee kunt u het geselecteerde element en de instelling ervan verwijderen.

Items bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Verzamelingseditor waarin u eigenschappen in een verzameling kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Zie het onderwerp Het dialoogvenster Verzamelingseditor voor meer informatie.

Bovenliggende instellingen herstellen

Hiermee kunt u de waarden in de huidige sectie wijzigen, zodat de sectie de waarden overneemt uit de bovenliggende configuratie. U kunt deze functionaliteit alleen gebruiken op het niveau van de sectie.

Zie ook


Inhoudsopgave