Met Opdrachten voor FTP kunt u een lijst definiëren met opdrachten waarvoor de FTP-service toegang verleent dan wel weigert. Door specifieke opdrachten te configureren, kunnen webserverbeheerders de lijst met FTP-opdrachten aanpassen waarvoor de FTP-service toegang verleent, waarmee u de beveiliging op uw server kunt aanscherpen. Als u bijvoorbeeld toegang tot de opdracht FTP SYST weigert, kunt u verhinderen dat internetclients vaststellen wat het besturingssysteem van uw server is.

Opmerking

In het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken kunt u opgeven of onvermelde opdrachten zijn toegestaan, waarmee u handmatig kunt opgeven welke opdrachten zijn toegestaan.

Waarschuwing

Wanneer de functie Opdrachten voor FTP onjuist wordt toegepast, kan de toegang tot uw FTP-server worden verhinderd. Als u bijvoorbeeld geen toegang verleent tot de opdracht USER of PASS, kunnen gebruikers zich niet bij uw FTP-server aanmelden. En zelfs als u in het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken zou kunnen opgeven dat onvermelde opdrachten niet zijn toegestaan en met de lijst Opdrachten alleen de toegestane FTP-opdrachten zou kunnen opgeven, wordt deze configuratie niet aanbevolen omdat het opgeven van de juiste lijst met FTP-opdrachten die vereist zijn voor een normale werking van FTP, bijzonder ingewikkeld is.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Opdracht

Hiermee wordt de FTP-opdracht weergegeven waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Toegestaan

Hiermee wordt de status weergegeven van de FTP-opdracht, die True is als de FTP-opdracht is toegestaan, of False als de FTP-opdracht wordt geweigerd.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Opdracht toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Opdracht toestaan waarin u een FTP-opdracht kunt toestaan aan de lijst met toegestane FTP-opdrachten.

Opdracht weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Opdracht weigeren waarin u een FTP-opdracht kunt toestaan aan de lijst met geweigerde FTP-opdrachten.

Waarschuwing

Wanneer deze functie onjuist wordt toegepast, kan de toegang tot uw server worden verhinderd. Als u bijvoorbeeld geen toegang verleent tot de opdrachten USER en PASS, kunnen gebruikers zich niet bij uw FTP-server aanmelden.

Verwijderen

Hiermee wordt een FTP-opdracht uit de lijst verwijderd.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken waarin u de algemene eigenschappen en FTP-aanvraaglimieten kunt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave