Met de functiepagina Handlertoewijzingen kunt u een lijst met handlers beheren die aanvragen verwerken voor bepaalde bestandstypen.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van de handlertoewijzing weergegeven.

Pad

Hier wordt de bestandsnaam of de bestandsnaamextensie weergegeven waarvoor de handler een antwoord verwerkt. De waarde kan een specifieke bestandsnaam zijn, zoals WebResource.axd, of een jokerteken (*) met een specifieke extensie, bijvoorbeeld *.exe.

Status

Hier wordt weergegeven of de handler is ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het toegangsbeleid dat is ingesteld in het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken en de vereiste toegangsinstelling die is opgegeven door de handlertoewijzing. Als voor een handler een type toegang vereist is die niet is ingeschakeld in het toegangsbeleid op dat niveau, wordt de handler uitgeschakeld.

Type pad

Hier wordt een van de volgende waarden weergegeven voor het type pad waaraan de handler is toegewezen:

  • Niet opgegeven, als de toewijzing niet van toepassing is op een bepaald type pad.

  • Bestand, als de toewijzing van toepassing is op een bestand.

  • Map, als de toewijzing van toepassing is op een map.

  • Bestand of map, als de toewijzing voor een bestand of een map is.

Handler

Hier wordt de module (bijvoorbeeld IsapiModule) of het beheerde type (bijvoorbeeld System.Web.Handlers.TraceHandler) weergegeven die overeenkomt met de aanvraag zoals is opgegeven in de toewijzing.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Beheerde handler toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Beheerde handler toevoegen waarin u een toewijzing aan een beheerde codehandler kunt toevoegen.

Scripttoewijzing toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Scripttoewijzing toevoegen waarin u een toewijzing aan een scriptprocessor kunt toevoegen.

Scripttoewijzing met jokertekens toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Scripttoewijzing met jokertekens toevoegen waarin u een handlertoewijzing kunt toevoegen om elke bestandsnaamextensie te verwerken.

Moduletoewijzing toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Moduletoewijzing toevoegen waarin u een toewijzing aan een module kunt toevoegen.

Bewerken

Hiermee opent u een bewerkdialoogvenster waarin u de geselecteerde handlertoewijzing kunt bewerken.

Naam wijzigen

Hiermee schakelt u het veld Naam in zodat u de beschrijvende naam van de geselecteerde handlertoewijzing kunt wijzigen.

Opmerking

Deze actie is alleen beschikbaar op serverniveau.

Vergrendelen

Hiermee vergrendelt u de geselecteerde handlertoewijzing zodat deze niet kan worden overschreven op lagere niveaus in de configuratie.

Opmerking

Deze actie is alleen beschikbaar op serverniveau.

Ontgrendelen

Hiermee ontgrendelt u de geselecteerde handlertoewijzing zodat deze kan worden overschreven op lagere niveaus in de configuratie.

Opmerking

Deze actie is alleen beschikbaar op serverniveau.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Functiemachtigingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken waarin u machtigingen kunt configureren die van toepassing zijn op de hele functie Handlertoewijzingen .

Overgenomen instellingen herstellen

Hiermee geeft u aan dat de functie waarmee instellingen van de bovenliggende configuratie worden overgenomen, wordt teruggezet. Lokale configuratie-instellingen, inclusief items uit de lijst, worden hierbij verwijderd. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in de volgorde van configuratie. Als u de indeling voor een geordende lijst selecteert, kunt u items alleen omhoog en omlaag verplaatsen in de lijst. Andere acties in het deelvenster Acties worden pas weergegeven als u de indeling voor een niet-geordende lijst selecteert.

Omhoog

Hiermee wordt het geselecteerde item omhoog verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Omlaag

Hiermee wordt het geselecteerde item omlaag verplaatst in de lijst. Deze actie is alleen beschikbaar wanneer u items bekijkt in een geordende lijst.

Opmerking

Als items in de lijst opnieuw worden geordend op een onderliggend niveau, neemt dit niveau geen instellingen meer over van het bovenliggende niveau (inclusief items die worden toegevoegd aan of verwijderd uit de lijst op het bovenliggende niveau) nadat de lijst opnieuw is geordend. Als u instellingen wilt overnemen van een bovenliggend niveau, moet u alle wijzigingen op het onderliggende niveau herstellen met behulp van de actie Overgenomen instellingen herstellen in het deelvenster Acties.

Niet-geordende lijst weergeven

Hiermee wordt de lijst weergegeven in een niet-geordende indeling. Als u deze indeling selecteert, kunt u items in de lijst sorteren en groeperen en acties uit het deelvenster Acties uitvoeren.

Zie ook


Inhoudsopgave