Met de pagina Starten kunt u gemakkelijk recente verbindingen opnieuw openen en nieuwe verbindingen maken met webservers, sites en toepassingen door IIS-beheer te gebruiken. U kunt ook klikken op koppelingen naar onlinebronnen en nieuws over IIS bekijken.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Recente verbindingen

Hiermee wordt een lijst weergegeven van recente verbindingen met webservers, sites en toepassingen. Dubbelklik op een verbinding in de lijst om de verbinding opnieuw te openen. Mogelijk moet u de accountreferenties opnieuw typen om verbinding te maken.

Verbindingstaken

Hiermee worden de volgende verbindingstaken weergegeven:

  • Localhost verbinden: hiermee maakt u verbinding met de lokale computer door de referenties van de Windows-gebruiker te gebruiken die momenteel is aangemeld.

  • Een server verbinden: hiermee opent u een wizard vanwaaruit u verbinding kunt maken met een server door een Windows-gebruikersaccount te gebruiken.

  • Een site verbinden: hiermee opent u een wizard vanwaaruit u verbinding kunt maken met een site door een Windows- of IIS-beheer-gebruikersaccount te gebruiken die gemachtigd is om verbinding met de site te maken.

  • Een toepassing verbinden: hiermee opent u een wizard vanwaaruit u verbinding kunt maken met een toepassing door een Windows- of IIS-beheer-gebruikersaccount te gebruiken die gemachtigd is om verbinding met de toepassing te maken.

Onlinebronnen

Hiermee wordt een lijst met koppelingen naar onlinebronnen over IIS weergegeven.

IIS-nieuws

Hier wordt recent IIS-nieuws weergegeven. Klik op IIS-nieuws inschakelen op de balk IIS-nieuws om deze functie in te schakelen.

Zie ook


Inhoudsopgave