Met het dialoogvenster Instellingen voor foutpagina's bewerken kunt u de modus en standaardpaginaeigenschappen configureren voor alle foutpagina's. Deze instellingen zijn van invloed op alle foutpagina's.

Zie ..NET-foutpagina's voor meer informatie.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Modus

Selecteer een modus voor de foutpagina's: Aan, Uit of Alleen extern.

Absolute URL

Hiermee wordt het standaard-URL-adres aangegeven waarnaar u een browser wilt omleiden wanneer er een fout optreedt. Als dit kenmerk niet wordt opgegeven, ontvangt u een algemeen foutbericht.

De URL kan absoluut of relatief zijn. Een voorbeeld van een absolute URL is www.contoso.com/ErrorPage.htm. Een relatieve URL, zoals /ErrorPage.htm, is relatief ten opzichte van het bestand Web.config waarin de URL voor dit kenmerk is opgegeven, niet ten opzichte van de webpagina waarin de fout is opgetreden. Een URL die begint met een tilde (~), zoals ~/ErrorPage.htm, geeft aan dat de opgegeven URL relatief is ten opzichte van de hoofdmap van de toepassing.


Inhoudsopgave