Op de pagina Te registreren recyclinggebeurtenissen van de wizard Recyclinginstellingen voor groepen van toepassingen bewerken kunt u IIS zo configureren dat er een gebeurtenis in het logboek wordt geregistreerd als een werkproces wordt gerecycled.

U kunt IIS zo configureren dat er gebeurtenissen in het logboek worden geregistreerd voor de recyclinggebeurtenissen die u configureert, bijvoorbeeld met een vast interval of voor recyclinggebeurtenissen in runtime, bijvoorbeeld als een ISAPI zichzelf beschadigd verklaart.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Regelmatige tijdsintervallen

Schakel deze optie in als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren als er een werkproces wordt geregistreerd met een opgegeven tijdsinterval. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Regelmatige tijdsintervallen (in minuten) is ingeschakeld en er op de vorige wizardpagina een tijdsinterval is opgegeven.

Virtueel-geheugengebruik

Schakel deze optie in als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren als er een werkproces wordt geregistreerd nadat er een bepaalde hoeveelheid virtueel geheugen is gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Virtueel-geheugengebruik (in kB) is ingeschakeld en er op de vorige wizardpagina een aantal kilobytes is opgegeven.

Aantal aanvragen

Schakel deze optie in als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren als er een werkproces wordt geregistreerd nadat er een bepaald aantal aanvragen is bereikt. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Vast aantal aanvragen is ingeschakeld en er op de vorige wizardpagina een aantal aanvragen is opgegeven.

Geplande tijd(en)

Schakel deze optie in als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren als er een werkproces wordt geregistreerd op een opgegeven tijd. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Specifieke tijd(en) is ingeschakeld en er op de vorige wizardpagina een tijdstip is opgegeven.

Gebruik van privé-geheugen

Schakel deze optie in als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren als er een werkproces wordt geregistreerd nadat er een bepaalde hoeveelheid fysiek geheugen is gebruikt. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Privégeheugengebruik (in kB) is ingeschakeld en er op de vorige wizardpagina een aantal kilobytes is opgegeven.

Op aanvraag

Selecteer deze optie als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren wanneer u een werkproces recyclet met IIS-beheer of Appcmd.exe om een probleem op te lossen.

Configuratiewijzigingen

Selecteer deze optie als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren wanneer een wijziging in de configuratie ervoor zorgt dat de groep van toepassingen recyclet.

Beschadigde ISAPI

Schakel deze optie in als u een gebeurtenis in het logboek wilt registreren wanneer een ISAPI-extensie aan het werkproces meldt dat deze beschadigd is.

Zie ook


Inhoudsopgave