Met de pagina HTTP-reactieheaders kunt u een lijst met naam- en waardeparen beheren die gegevens bevatten over een aangevraagde pagina en veelgebruikte HTTP-headers configureren.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt het naamgedeelte voor het naam/waarde-paar van een HTTP-reactieheader weergegeven.

Waarde

Hier wordt het waardegedeelte voor het naam/waarde-paar van een HTTP-reactieheader weergegeven.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepaste HTTP-reactieheader toevoegen waarin u een header kunt toevoegen.

Veelgebruikte headers instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Veelgebruikte HTTP-reactieheaders instellen waarin u headers kunt configureren waarmee HTTP-keepalive wordt ingeschakeld, en kunt opgeven wanneer webinhoud moet verlopen.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepaste HTTP-reactieheader bewerken waarin u een header kunt bewerken. Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave