Met de functiepagina .NET-gebruikers kunt u een lijst beheren met gebruikersidentiteiten voor een toepassing.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hiermee wordt een unieke gebruikers-id weergegeven.

E-mailadres

Hier wordt het e-mailadres van een gebruiker weergegeven.

Gemaakt

Hier wordt de datum weergegeven waarop de gebruikers-id is gemaakt.

Laatste aanmelding

Hier wordt de datum weergegeven waarop de gebruiker zich voor het laatst heeft aangemeld bij de toepassing.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u de wizard ..NET-gebruikersaccountdetails, waar u een nieuwe gebruiker kunt toevoegen.

Standaardprovider instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster .NET-gebruikersinstellingen bewerken waarin u de standaardprovider kunt instellen.

Wachtwoord opnieuw instellen

Hiermee stelt u het wachtwoord van de geselecteerde gebruiker opnieuw in.

Bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster .NET-gebruiker bewerken waarin u de rol of het e-mailadres kunt bewerken. Deze actie is alleen beschikbaar als een item is geselecteerd in de lijst op de functiepagina.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Providers

Hiermee opent u de functiepagina Providers.

Rollen

Hiermee opent u de functiepagina .NET-rollen.

Zie ook


Inhoudsopgave