Op de wizardpagina Geef verbindingsdetails voor site op kunt u de naam opgeven van de site waarmee u verbinding wilt maken in IIS-beheer. De serverbeheerder moet u de benodigde informatie verstrekken om verbinding te kunnen maken met de site.

Als er een fout wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de server, controleert u het volgende:

  • U hebt mogelijk een verkeerde waarde opgegeven voor de servernaam of gebruikersreferenties.

  • Op de webserver waarmee u verbinding maakt, wordt IIS 7 niet uitgevoerd. U kunt IIS-beheer niet in IIS 7 gebruiken om verbinding te maken met een webserver waarop een oudere versie van IIS wordt uitgevoerd.

  • De managementservice is niet gestart op de webserver.

  • De verbinding kan niet tot stand worden gebracht door een firewallregel.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam

Beschrijving

Servernaam

Typ de naam van de server die de host is van de site waarmee u verbinding wilt maken. Als de server een andere poort gebruikt dan 8172 (de standaardpoort die voor de managementservice is geconfigureerd), geeft u de servernaam en het poortnummer op gescheiden door een dubbele punt (:). Typ bijvoorbeeld contoso:8080 om een server met de naam contoso te verbinden met de managementservice die is geconfigureerd om verbindingen te accepteren op poort 8080. U kunt echter ook het IPv4- of IPv6-adres opgeven tussen vierkante haken ([]).

Sitenaam

Typ de beschrijvende naam van de site waarmee u verbinding wilt maken.

Zie ook


Inhoudsopgave