Met Bestandsnaamextensies voor FTP kunt u een lijst definiëren met bestandsnaamextensies waarvoor de FTP-service toegang verleent dan wel weigert. Door specifieke bestandsnaamextensies te configureren, kunnen webserverbeheerders de lijst met bestandsnaamextensies aanpassen waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert, waarmee u de beveiliging op uw server kunt aanscherpen. Als u bijvoorbeeld toegang weigert tot de bestanden *.EXE en *.COM, kunt u verhinderen dat internetclients uitvoerbare bestanden uploaden naar uw webserver.

Opmerking

In het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken kunt u opgeven of onvermelde bestandsnaamextensies zijn toegestaan. U kunt de beperkingen voor de toegang tot bestanden nader afstemmen voor uw server door op te geven dat onvermelde bestandsnaamextensies niet zijn toegestaan en met de functie Bestandsnaamextensies voor FTP handmatig de lijst met bestandsnaamextensies op te geven die zijn toegestaan op uw server.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Bestandsextensie

Hiermee wordt de bestandsnaamextensie weergegeven waarvoor de FTP-service toegang verleent of weigert.

Toegestaan

Hiermee wordt de status weergegeven van de bestandsnaamextensie. Deze is True als de bestandsnaamextensie is toegestaan of False als de bestandsnaamextensie wordt geweigerd.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Bestandsnaamextensie toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestandsnaamextensie toestaan waarin u een bestandsnaamextensie kunt toevoegen aan de lijst met toegestane bestandsnaamextensies.

Bestandsnaamextensie weigeren

Hiermee opent u het dialoogvenster Bestandsnaamextensie weigeren waarin u een bestandsnaamextensie kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde bestandsnaamextensies.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u een bestandsnaamextensie, verborgen segment, URL-reeks of opdracht uit de lijst.

Functie-instellingen bewerken

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken waarin u de algemene eigenschappen en FTP-aanvraaglimieten kunt configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave