In het dialoogvenster Instellingen voor FTP-aanvraagfiltering bewerken kunt u de algemene instellingen voor FTP-aanvraagfiltering, aanvraaglimieten en opdrachtfilteropties configureren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Onvermelde bestandsnaamextensies toestaan

Selecteer deze optie om onvermelde bestandsnaamextensies toe te staan.

Tekens met veel bits toestaan

Selecteer deze optie om tekens met veel bits toe te staan in FTP-bewerkingen.

Maximale inhoudslengte (bytes)

Hiermee wordt de maximumlengte in bytes aangegeven voor FTP-inhoud.

Opmerking

Een waarde van nul (0) betekent onbeperkt.

Maximale URL-lengte (bytes)

Hiermee wordt de maximumlengte in bytes aangegeven voor een FTP URL.

Maximale opdrachtlengte (bytes)

Hiermee wordt de maximumlengte in bytes aangegeven voor een FTP-opdracht.

Niet-vermelde opdrachten toestaan

Selecteer deze optie om FTP-opdrachten toe te staan die niet in de lijst Opdrachten voor FTP staan.

Zie ook


Inhoudsopgave