Met de functiepagina Besturingselementen kunt u een lijst beheren met besturingselementen van gebruikers en aangepaste besturingselementen.

Opmerking

Gebruikersbesturingselementen zijn niet beschikbaar op het serverniveau in IIS-beheer.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Code

Voor aangepaste besturingselementen wordt het codevoorvoegsel weergegeven dat aan het besturingselement is toegewezen. Voor gebruikersbesturingselementen worden het codevoorvoegsel en de codenaam van het gebruikersbesturingselement weergegeven.

Bron of Assembly

Hier wordt het pad van het gebruikersbesturingselement of de assemblynaam weergegeven waarin het aangepaste type besturingselement is gedefinieerd.

Type vermelding

Hier wordt weergegeven of het item lokaal of overgenomen is. Lokale items worden gelezen uit het huidige configuratiebestand, terwijl overgenomen items worden gelezen uit een bovenliggend configuratiebestand.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Aangepast besturingselement toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Aangepast besturingselement toevoegen waarin u een aangepast besturingselement kunt toevoegen.

Gebruikersbesturingselement toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Gebruikersbesturingselement toevoegen waarin u een gebruikersbesturingselement kunt toevoegen. Deze actie is niet beschikbaar op serverniveau.

Bewerken

Als een aangepast besturingselement is geselecteerd, wordt met de actie het dialoogvenster Aangepast besturingselement bewerken geopend waarin u het aangepaste besturingselement kunt bewerken.

Als een gebruikersbesturingselement is geselecteerd, wordt met de actie het dialoogvenster Gebruikersbesturingselement bewerken geopend waarin u het gebruikersbesturingselement kunt bewerken. U kunt een gebruikersbesturingselement niet op het serverniveau bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Zie ook


Inhoudsopgave