Met het dialoogvenster Instellingen voor beperkingen op basis van IP-adres en domein bewerken kunt u toegangsbeperkingen voor niet-opgegeven clients definiëren en domeinnaambeperkingen voor alle regels inschakelen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Toegang voor niet-opgegeven clients

Hiermee definieert u toegangsbeperkingen voor niet-opgegeven clients. Deze instelling bepaalt of clients die niet door een andere regel zijn opgegeven, wel of geen toegang hebben.

Beperkingen op basis van domeinnaam inschakelen

Hiermee schakelt u regels in die de toegang beperken op basis van een domeinnaam. Deze regel heeft grote invloed op de serverprestaties omdat voor elke aanvraag een DNS-zoekopdracht is vereist.


Inhoudsopgave