Op het tabblad Provider kunt u de juiste OLE DB-provider opgeven voor het type gegevens waartoe u toegang wilt. U kunt niet in alle toepassingen een provider opgeven of de huidige selectie wijzigen. Dit tabblad wordt alleen weergegeven als de toepassing ondersteuning biedt voor het bewerken van de geselecteerde OLE DB-provider. U kunt een gegevenskoppeling bij de toepassing zelf of in een afzonderlijk afstand opslaan.

Optie Beschrijving

OLE DB-voorziening(en)

Hier worden alle OLE DB-providers weergegeven die op de computer zijn aangetroffen. Zie Microsoft OLE DB Providers Overview (Overzicht van Microsoft OLE DB-providers) op MSDN voor meer informatie over providers.

Volgende

Hiermee wordt het tabblad Verbinding geopend voor een geselecteerde OLE DB-provider.

Opmerkingen

Opmerking:
U kunt rechtstreeks naar het tabblad Verbinding navigeren door op de gewenste provider te dubbelklikken. Zie Data Link API Overview (Overzicht van gegevenskoppeling-API) op MSDN voor meer informatie over gegevenskoppelingen.