Op het tabblad Verbinding kunt u aangeven hoe verbinding moet worden gemaakt met Oracle-gegevens.

Dit tabblad Verbinding is providerspecifiek en bevat alleen de verbindingseigenschappen die voor de Microsoft OLE DB-provider voor Oracle zijn vereist.

Optie Beschrijving

Servernaam

Typ de server waarop de database zich bevindt waartoe u toegang wilt.

Gebruikersnaam

Typ de gebruikers-id die moet worden gebruikt voor de verificatie wanneer u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord dat moet worden gebruikt voor de verificatie wanneer u zich aanmeldt bij de gegevensbron.

Leeg wachtwoord

Hiermee retourneert de opgegeven provider een leeg wachtwoord in de verbindingsreeks.

Opslaan van wachtwoord toestaan

Hiermee mag het wachtwoord worden opgeslagen in de verbindingsreeks. Of het wachtwoord in de verbindingsreeks wordt opgenomen, is afhankelijk van de functionaliteit van de aanroepende toepassing.

Opmerking:
Als het wachtwoord wordt opgeslagen, wordt dit geretourneerd en ongemaskeerd en niet-versleuteld opgeslagen.

Verbinding testen

Klik hierop om een verbinding met een opgegeven gegevensbron te testen. Als de verbinding mislukt, controleert u of de instellingen juist zijn. Spelfouten en onjuist hoofdlettergebruik kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de verbinding mislukt.

Opmerkingen

Opmerking:
Zie Data Link API Overview (Overzicht van gegevenskoppeling-API) op MSDN voor meer verbindingsinformatie van gegevenskoppelingen.