Onderdeel Details

Label

Hier wordt het wachtrijlabel weergegeven.

Type-id

Hier wordt de type-id van de wachtrij weergegeven. Deze geeft aan wat voor type service of functie door de wachtrij wordt uitgevoerd.

Maximale grootte van berichtenarchief (in kB)

Hier geeft u aan of de berichtquota voor de geselecteerde wachtrij moeten worden geactiveerd.

U kunt hier de totale grootte typen (in kB) van alle berichten die kunnen worden opgeslagen in de wachtrij.

Wanneer de wachtrij de maximale grootte bereikt, kunnen berichten niet meer naar de wachtrij worden verzonden. Dit is pas weer mogelijk als de cumulatieve grootte van alle berichten in de wachtrij tot onder deze limiet daalt.

Geverifieerd

Geeft aan of de wachtrij alleen geverifieerde berichten mag ontvangen.

Vertrouwelijkheidsniveau

Hier wordt het vertrouwelijkheidsniveau van de wachtrij weergegeven. Zo wordt bepaald of versleutelde, niet-versleutelde dan wel beide soorten berichten kunnen worden geaccepteerd. Als de wachtrij zowel versleutelde als niet-versleutelde berichten moet accepteren, klikt u op Optioneel. Als de wachtrij alleen versleutelde berichten moet accepteren, klikt u op Body. Als de wachtrij alleen niet-versleutelde berichten moet ontvangen, klikt u op Geen.

Ingeschakeld

Hier wordt aangegeven of doellogboeken voor de wachtrij worden ingeschakeld.

Maximale grootte van logboekarchief (in kB)

Hier geeft u aan of de logboekberichtquota voor de geselecteerde wachtrij moeten worden geactiveerd.

U kunt hier de totale grootte typen (in kB) van alle logboekberichten die kunnen worden opgeslagen in de wachtrij..

Wanneer de limiet voor logboekberichten wordt bereikt, wordt de logboekregistratie beëindigd. Deze wordt weer geactiveerd als de cumulatieve grootte van alle logboekberichten in de wachtrij tot onder deze limiet daalt.


Inhoudsopgave