Onderdeel Details

Maken in: <domeinnaam of computernaam>

De FQDN (volledige domeinnaam) van een object in AD DS (Active Directory Domain Services) omvat de OU (organisatie-eenheid) die dit object bevat of de container waarin het object is gemaakt.

Informatie over Message Queuing-objecten die niet in AD DS zijn gemaakt (zoals persoonlijke wachtrijen), wordt opgeslagen in mappen op de lokale computer.

De namen van persoonlijke wachtrijen hebben het voorvoegsel private$\. U hoeft dit voorvoegsel niet te typen. Het wordt automatisch toegevoegd vóór de naam van een nieuwe persoonlijke wachtrij.

Wachtrijnaam

Hier kunt u de naam typen van de wachtrij die u maakt.

Transactioneel

Hier kunt u aangeven of het een transactionele wachtrij betreft.


Inhoudsopgave