Hiermee wordt een resultaatset gemaakt voor een tabel, die de kolommenlijst voor de opgegeven voor een of meer opgegeven tabellen is. Als u kolommen opvraagt voor een PUBLIC-synoniem, moet u het verbindingskenmerk SYNONYMCOLUMNS instellen en een lege tekenreeks opgeven voor het argument szTableOwner. Bij het retourneren van kolommen voor PUBLIC-synoniemen stelt het stuurprogramma de kolom TABLE NAME in op een lege tekenreeks. De resultaatset bevat een extra kolom, ORDINAL POSITION, achter aan elke rij. Deze waarde is de rangordepositie van de kolom in de tabel.