Een gedeelde NFS-netwerkbron maken

Een gedeelde bron maken vanuit de Windows-interface
 1. Windows Verkenner openen: klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's of Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Windows Verkenner.

 2. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de gedeelde map die u wilt beheren.

 3. Klik op NFS Bronnen delen.

 4. Selecteer Deze map delen.

 5. Typ een naam voor de gedeelde bron in het tekstvak Sharenaam.

 6. Klik op Toepassen.

Aanvullende naslaginformatie

Een gedeelde bron maken via de opdrachtprompt
 1. Open een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden.

  1. Klik op Start en selecteer vervolgens Alle programma's.

  2. Wijs Accessoires aan, klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.

 2. Typ het volgende na de opdrachtprompt:

  nfsshare ShareName=station:pad

  Argument Beschrijving

  sharenaam

  De naam van de map die u wilt delen.

  Opmerkingen
  • U kunt de volledige syntaxis van deze opdracht weergeven door na de opdrachtprompt het volgende te typen:
  • nfsshare /?

Aanvullende naslaginformatie