Logboekregistratie van activiteiten instellen

De volgende procedure beschrijft het proces waarbij de logboekregistratie van activiteiten wordt ingesteld voor Server voor NFS.

Logboekregistratie instellen via de Windows-interface
 1. Open Services voor NFS: klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik vervolgens op Services voor NFS.

 2. Maak indien nodig verbinding met de computer die u wilt beheren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op Server voor NFS en klik op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Logboekregistratie van activiteiten.

 5. Selecteer bij Server voor NFS-gebeurtenissen de te registreren gebeurtenissen uit de volgende opties:

  • Aanvragen voor koppelen en ontkoppelen

  • Aanvragen voor vergrendelen en ontgrendelen

  • Aanvragen voor lezen en schrijven

  • Aanvragen voor maken en verwijderen

 6. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

  Opmerkingen
  • Standaard worden gebeurtenissen niet in het logboek geregistreerd. Als u logboeken voor de registratie van activiteiten vastlegt in een tekstbestand, moet het logboekbestand zich bevinden op de lokale computer. Schakel het selectievakje van een gebeurtenis uit als u deze niet meer wilt vastleggen.
  • Als u ervoor kiest Server voor NFS-activiteiten vast te leggen in het gebeurtenissenlogboek, wordt de tekenreeks die overeenkomt met de bestandsnaam mogelijk afgekapt wegens een systeembeperking. U kunt dit probleem oplossen door logboeken voor activiteiten vast te leggen in een tekstbestand. Op een servercluster is het aan te raden activiteiten vast te leggen in Logboeken, omdat de gegevens hiervan worden gerepliceerd naar alle knooppunten in het cluster. In dit geval kan het vastleggen van activiteiten in zowel een tekstbestand als het gebeurtenissenlogboek ertoe bijdragen dat volledige bestandsnamen worden gekoppeld aan een bepaalde logboekvermelding.