Op dit tabblad kunt u opgeven hoe het ODBC-stuurprogrammabeheer aanroepen naar ODBC-functies traceert. Via stuurprogrammabeheer kunt u aanroepen continu of voor slechts één verbinding traceren, de tracering dynamisch uitvoeren of de tracering laten uitvoeren door een aangepaste traceer-DLL.

Besturingselement Beschrijving

Traceren nu starten/Traceren nu stoppen (wisselknop)

Hiermee kunt u continu dynamisch traceren, ongeacht of een verbinding tot stand is gebracht, zolang het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer wordt weergegeven of totdat u op Traceren nu stoppen klikt.

Visual Studio Analyzer starten/Visual Studio Analyzer stoppen (wisselknop)

Hiermee wordt Visual Studio Analyzer ingeschakeld totdat u op Visual Studio Analyzer stoppen klikt. Visual Studio Analyzer is een hulpprogramma waarmee u fouten kunt opsporen en een gedistribueerde toepassing kunt analyseren.

Visual Studio Analyzer is meegeleverd in oudere versies van Visual Studio.

Logbestandpad

Hier wordt het pad en de bestandsnaam aangegeven waarin de traceringsinformatie wordt vastgelegd. Gebruik het standaardpad en de standaardbestandsnaam (\sql.log), of geef een nieuw bestand op door een nieuw pad en een nieuwe bestandsnaam te typen of door op Bladeren te klikken en een bestand te selecteren.

Bladeren

Hiermee kunt u het pad en de bestandsnaam voor het logbestand selecteren door in de mappen op de computer te bladeren.

Aangepaste traceer-DLL

Hiermee kunt u een ander DLL-bestand dan Odbctrac.dll selecteren voor de tracering. Voer het pad en de naam van een aangepast DLL-bestand in of klik op DLL selecteren om door de mappen te bladeren. U kunt Odbctrac.dll vervangen door een door u gekozen aangepast DLL-bestand.

DLL-bestand selecteren

Hiermee kunt u door de mappenstructuur bladeren naar een aangepast DLL-bestand voor de tracering. Het pad en de naam van het gekozen DLL-bestand worden weergegeven in het tekstvak Aangepaste traceer-DLL.

OK

Hiermee worden de wijzigingen in de velden Pad van logboekbestand en Aangepaste traceer-DLL opgeslagen en wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer gesloten.

Annuleren

Hiermee wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer gesloten zonder dat de wijzigingen in de instellingen worden geaccepteerd.

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen aan de traceringsinstellingen opgeslagen en blijft het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer open.

Help

Hiermee wordt dit Help-venster weergegeven.