Dit tabblad bevat informatie over de ODBC-kerncomponenten, inclusief het stuurprogrammabeheer, de cursorbibliotheek, het DLL-installatiebestand en andere bestanden die deel uitmaken van de kerncomponenten.

Besturingselement Beschrijving

ODBC-kerncomponentenlijst

De beschrijving, de versie, de bestandsnaam en de locatie van elke ODBC-kerncomponent.

OK

Hiermee wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbron beheren gesloten.

Annuleren

Hiermee wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbron beheren gesloten, maar worden de wijzigingen aan andere besturingselementen in het dialoogvenster ongedaan gemaakt.

Help

Hiermee wordt dit Help-venster weergegeven.