Op dit tabblad kunt u gegevensbronnen met een gebruikers-DSN (Data Source Name) toevoegen, verwijderen of instellen. Deze gegevensbronnen zijn lokaal voor een computer en alleen toegankelijk voor de huidige gebruiker.

Besturingselement Beschrijving

Gebruikersgegevensbronnen

Hier worden alle gebruikers-DSN’s vermeld, inclusief de naam en het bijbehorende stuurprogramma van elke DSN. Als u op een gebruikers-DSN dubbelklikt, wordt het dialoogvenster voor het instellen van de gegevensbron weergegeven, dat specifiek is voor elk stuurprogramma.

Toevoegen

Klik hierop om een nieuwe gebruikersgegevensbron te maken. In het dialoogvenster Nieuwe gegevensbron maken kiest u het stuurprogramma waarvoor u een gebruikersgegevensbron wilt toevoegen en klikt u op Voltooien. Er wordt een configuratiedialoogvenster weergegeven dat op het stuurprogramma is toegesneden.

Verwijderen

Klik hierop om een geselecteerde gebruikers-DSN uit de lijst Gebruikersgegevensbronnen te verwijderen.

Configureren

Klik hierop om de configuratie van een geselecteerde gebruikersgegevensbron te wijzigen. Hiermee wordt het stuurprogrammaspecifieke configuratiedialoogvenster voor de gegevensbron weergegeven.

OK

Hiermee wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer gesloten. U hoeft niet op OK te klikken om de wijzigingen in de lijst Gebruikersgegevensbronnen te accepteren. De wijzigingen in de lijst worden geaccepteerd zodra u op OK klikt in het configuratiedialoogvenster voor de gegevensbron.

Annuleren

Hiermee wordt het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer gesloten, maar worden de wijzigingen aan andere besturingselementen in het dialoogvenster ongedaan gemaakt.

Help

Hiermee wordt dit Help-venster weergegeven.