In het dialoogvenster Werkmap selecteren kunt u een werkmapbestand van Microsoft Excel zoeken en selecteren. Bij Databasenaam wordt het geselecteerde bestand weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bestand wordt bijgewerkt, selecteert u het vakje Alleen-lezen. Zoek het gewenste werkmapbestand met behulp van de besturingselementen Mappen, Bestandstypen en Stations of klik op Netwerk om een werkmap in het netwerk te zoeken.