De informatie in dit document, waaronder URL's en andere verwijzingen naar internetwebsites, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders aangegeven, zijn de bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen in voorbeelden fictief. Elke overeenkomst met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen berust op toeval en is onbedoeld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle toepasselijke auteursrechtwetten na te leven. Zonder beperking op de rechten op grond van het auteursrecht mag geen enkel onderdeel van dit document worden verveelvoudigd, opgeslagen of ingevoerd in een opzoeksysteem, of anderszins of op welke wijze dan ook worden overgebracht (elektronisch of mechanisch, via kopieën of opnamen of anderszins), of voor enig doel, zonder nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Microsoft Corporation.

Microsoft heeft mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud van dit document. Tenzij indien dit specifiek wordt aangegeven in enige schriftelijke licentieovereenkomst van Microsoft, geeft het feit dat u toegang hebt tot dit document u geen gebruiksrecht voor deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectueel eigendom.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows en Windows NT zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.