Het linkerdeelvenster, of de consolestructuur, van de Enterprise PKI-module bevat een structuurweergave van openbare-sleutelinfrastructuren (PKI's of Public Key Infrastructures) en ondernemings-CA's (Certification Authorities of certificeringsinstanties) binnen een organisatie.

Als u een bepaalde PKI selecteert in de consolestructuur, wordt in het detaildeelvenster de status van de volledige PKI weergegeven: OK als alles goed is geconfigureerd en goed werkt of Fout als er problemen zijn die uw aandacht vereisen.

Als u een bepaalde CA selecteert in het consoledeelvenster, wordt aanvullende informatie weergegeven die u kunt gebruiken voor het vaststellen van de bron van een foutvoorwaarde, waaronder of de volgende items beschikbaar zijn, binnenkort verlopen of niet beschikbaar zijn:

  • CA-certificaat

  • Toegangslocaties voor CA-gegevens

  • CRL-distributiepunten (Certificate Revocation List of certificaatintrekkingslijst)

  • Delta-CRL-distributiepunten

Als u met de rechtermuisknop op de naam van de PKI klikt in het consoledeelvenster, kunt u configureren wanneer u waarschuwingen wilt weergeven voor de volgende onderdelen van CA's in de betreffende hiërarchie.

Onderdeel Beschrijving

Stel de certificaatstatus in op Verloopt als deze verloopt over

Het aantal dagen voordat een CA-certificaat verloopt dat een waarschuwing wordt weergegeven

Stel de status in op Verloopt als de CRL verloopt over

Het aantal uren voordat een CRL verloopt dat een waarschuwing wordt weergegeven

Stel de status in op Verloopt als de delta-CRL verloopt over

Het aantal uren voordat een delta-CRL verloopt dat een waarschuwing wordt weergegeven

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators of een gelijkwaardige groep is de minimale vereiste om deze procedure te kunnen voltooien.

Waarschuwingsopties voor een PKI wijzigen
  1. Open de Enterprise PKI-module.

  2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op Enterprise PKI.

  3. Klik op Opties.

  4. Bekijk en wijzig de dagen en uren die zijn ingesteld voor CA-certificaten, CRL's en delta-CRL's.

  5. Klik op OK.

  6. Klik op Vernieuwen in het menu Actie.

Extra naslaginformatie