In het hoofdvenster van Serverbeheer kunt u een gedetailleerde momentopname zien van de identiteitsgegevens van de server, de geselecteerde opties voor beveiligingsconfiguratie en de geïnstalleerde functies en onderdelen.

In het gebied Bronnen en ondersteuning van het hoofdvenster van Serverbeheer ziet u koppelingen waarmee u de meest recente documentatie en downloads kunt ophalen en u kunt deelnemen aan feedbackprogramma's voor het verbeteren van toekomstige versies van Windows Server.

Het gebied Serveroverzicht

In het gebied Serveroverzicht wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de server die vooral handig is bij probleemoplossing, zoals de naam en de netwerkadressen van de computer en de product-id van het besturingssysteem dat op de computer wordt uitgevoerd.

In het gebied Serveroverzicht kunt u dit exemplaar van Windows activeren, de netwerkverbindingen weergeven en wijzigen, systeemeigenschappen wijzigen en Extern bureaublad inschakelen en configureren.

Het gebied Serveroverzicht bevat de volgende uitvouwbare subsecties:

Informatie over de computer

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die wordt weergegeven in de sectie Informatie over de computer.

Tekst in het veld Beschrijving van de gegevens

Volledige computernaam:

FQDN (Fully Qualified Domain Name ) van de doelserver

Domein (of Werkgroep als de computer geen lid is van een domein):

Het achtervoegsel van de primaire DNS-server (Domain Name Server)

<naam van netwerkverbinding 1>:

IP-adres

<naam van netwerkverbinding 2>:

IP-adres

<naam van netwerkverbinding 3>:

IP-adres

Status van Extern bureaublad

Hiermee wordt aangegeven of Extern bureaublad-verbindingen zijn in- of uitgeschakeld, dat wil zeggen of computers waarop Extern bureaublad wordt uitgevoerd verbinding met deze computer kunnen maken.

Serverbeheer Extern beheer

Hiermee wordt aangegeven of andere computers waarop Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd, kunnen worden gebruikt om deze computer te beheren met Serverbeheer.

Product-id (indien geactiveerd):

Geeft de activeringsstatus voor dit exemplaar van Windows aan. Niet actief wordt weergegeven als een beheerder niet de productcode heeft geleverd die hoort bij dit exemplaar van Windows, of als deze wel een productcode heeft geleverd maar Windows nog niet online of telefonisch heeft geactiveerd. Geactiveerd wordt samen met de product-id van Windows weergegeven, als een beheerder de juiste Windows-productcode heeft geleverd en het besturingssysteem heeft geactiveerd. Als u Windows wilt activeren, klikt u op Windows activeren in de lijst Acties aan de rechterkant van het gebied Informatie over de computer.

Met het selectievakje Deze console niet weergeven bij aanmelding in het gebied Informatie over de computer kunnen beheerders voorkomen dat Serverbeheer automatisch wordt geopend wanneer ze zich bij de computer aanmelden, als ze Serverbeheer niet iedere keer bij het aanmelden hoeven te zien. Dit gedrag kan ook worden beheerd met de groepsbeleidsinstelling Beleid voor lokale computer/Computerconfiguratie/Beheersjablonen/Systeem/Serverbeheer/Serverbeheer niet automatisch weergeven bij aanmelding.

Beveiligingsinformatie

In de volgende tabel wordt de informatie beschreven die wordt weergegeven in de sectie Beveiligingsinformatie.

Tekst in het veld Beschrijving van de gegevens

Status van Windows Firewall

Geeft aan of Windows Firewall is ingeschakeld op de server.

Status van Windows Update

Geeft aan of de server is geconfigureerd voor het automatisch downloaden en installeren van updates voor Windows-software

Laatst gecontroleerd op updates

Toont de meest recente datum en het meest recente tijdstip waarop de server heeft gecontroleerd op software-updates.

Laatst geïnstalleerde updates

Toont de meest recente datum en het meest recente tijdstip waarop automatische software-updates zijn geïnstalleerd.

Verbeterde beveiliging van Internet Explorer

Hier wordt aangegeven of de verbeterde beveiliging van Internet Explorer is ingeschakeld voor leden van de groep Administrators en voor andere gebruikers.

Met de opdrachten in deze sectie kunt u Windows Firewall, het automatisch bijwerken van Windows en de instellingen voor de verbeterde beveiliging van Internet Explorer wijzigen. Ook kunt u Windows Update doorzoeken op nieuwe functies om deze te downloaden en te installeren. Klik hiertoe op Controleren op nieuwe functies.

Vanuit het gebied Beveiligingsinformatie kunt u ook de wizard Beveiliging configureren starten, die u helpt bij het maken van beveiligingsbeleid dat kan worden toegepast op elke server in het netwerk. Zie de documentatie over de wizard Beveiligingsconfiguratie in Windows Server TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=91742) voor meer informatie over het uitvoeren van de wizard Beveiligingsconfiguratie.

Het gebied Roloverzicht

In het gebied Roloverzicht van het hoofdvenster van Serverbeheer ziet u een lijst met alle rollen die zijn geïnstalleerd op de computer. De namen van de rollen die op de computer zijn geïnstalleerd, worden als hypertekst weergegeven; als u op een naam klikt, wordt de startpagina van Serverbeheer weergegeven voor het beheer van de rol.

Klik op de gewenste opdracht in de rechtermarge van het gebied Functieoverzicht voor het installeren van aanvullende functies of het verwijderen van bestaande functies.

Met de opdracht Ga naar rollen beheren in deze sectie opent u de startpagina Rollen, waar u meer informatie kunt vinden over geïnstalleerde rollen, zoals welke rolservices voor de rol geïnstalleerd zijn, de gebruiksstatus van de rol en of er gebeurtenisberichten voor de rol beschikbaar zijn.

Zie Startpagina's voor rollen voor meer informatie over de startpagina Rollen.

Het gebied Onderdelenoverzicht

In het gebied Onderdelenoverzicht van het hoofdvenster van Serverbeheer ziet u een lijst met alle onderdelen die zijn geïnstalleerd op de computer.

Klik op de gewenste opdracht in de rechtermarge van het gebied Onderdelenoverzicht voor het installeren van aanvullende onderdelen of het verwijderen van bestaande onderdelen.

Rollen en onderdelen toevoegen en verwijderen

Zie Serverrollen en -onderdelen toevoegen enServerrollen en -onderdelen verwijderen voor informatie over het toevoegen en verwijderen van rollen, rolservices en onderdelen.