Windows Foutrapportage

Met behulp van Windows Foutrapportage kunnen beschrijvingen van problemen op de server naar Microsoft worden verzonden, waarna naar stappen kan worden gezocht om de problemen op te lossen. Windows Foutrapportage is standaard ingeschakeld.

Als u ervoor kiest om algemene informatie over een probleem automatisch te verzenden, wordt door Microsoft de meest recente oplossing teruggezonden of gebruikt het de informatie om aan een oplossing te werken.

Op de website van Microsoft Online Crash Analysis kunt u meer lezen over de manier waarop wij uw gegevens beschermen met behulp van ons privacybeleid.

Geavanceerde opties voor Windows Foutrapportage

In het dialoogvenster Configuratie van Windows Foutrapportage kunt u Windows Foutrapportage uitschakelen met de volgende twee opties:

 • Ik wil niet deelnemen en stel mij deze vraag niet opnieuw

  Met deze optie wordt Windows Foutrapportage uitgeschakeld en wordt u niet gevraagd om informatie over toepassingsfouten naar Microsoft te sturen.

 • Vragen of een rapport moet worden verzonden zodra een fout optreedt

  Met deze optie wordt Windows Foutrapportage uitgeschakeld, maar wordt u gevraagd om informatie over toepassingsfouten naar Microsoft te sturen als een fout optreedt.

Met de volgende twee opties wordt Windows Foutrapportage ingeschakeld. Voor de opties bestaat een verschillend niveau aan gedetailleerdheid voor de informatie die naar Microsoft wordt verzonden als fouten optreden.

 • Ja, automatisch gedetailleerde rapporten verzenden. Melden als er mogelijke oplossingen voor het probleem zijn.

  Als u deze optie selecteert en er een toepassingsfout optreedt, wordt er automatisch een gedetailleerd rapport naar Microsoft verzonden. Gedeelten van het document waaraan u werkte toen de fout optrad in het programma, of gegevens die u hebt opgegeven bij websites of formulieren, worden mogelijk opgenomen in dergelijke rapporten. De inhoud van logboekbestanden en gedeelten van het register worden mogelijk ook naar Microsoft verzonden.

 • Ja, automatisch samenvattingsrapporten verzenden. Melden als er mogelijke oplossingen voor het probleem zijn.

  Als u deze optie selecteert en er een toepassingsfout optreedt, wordt er alleen niet-persoonlijke gegevens naar Microsoft verzonden. Gegevens over de computerconfiguratie, het programma waarin u werkte en bewerkingen die tot de fout hebben geleid, worden naar Microsoft verzonden.

Windows Foutrapportage inschakelen

In Windows Server® 2008 R2 kunt u Windows Foutrapportage op de volgende manier inschakelen:

Windows Foutrapportage inschakelen met het venster Eerste configuratietaken

Windows Foutrapportage inschakelen met behulp van Serverbeheer

Windows Foutrapportage inschakelen met het venster Eerste configuratietaken
 1. Als het venster Eerste configuratietaken nog niet is geopend, kunt u het openen door op Start te klikken, op Uitvoeren te klikken en oobe te typen in het tekstvak. Klik vervolgens op OK.

 2. Klik op Automatische updates en feedback inschakelen in het gebied Deze server bijwerken.

 3. Klik op Instellingen handmatig configureren.

 4. Klik in het gebied Windows Foutrapportage van het dialoogvenster Instellingen handmatig configureren op Instelling wijzigen.

 5. Schakel in het dialoogvenster Configuratie van Windows Foutrapportage een van de opties in die in de vorige sectie zijn beschreven, en klik vervolgens op OK.

  • Ja, automatische gedetailleerde rapporten verzenden

  • Ja, automatisch samenvattingsrapporten verzenden

 6. Klik op Sluiten in het dialoogvenster Instellingen handmatig configureren.

Windows Foutrapportage inschakelen met behulp van Serverbeheer
 1. Open Serverbeheer door te klikken op Start, door Systeembeheer aan te wijzen en op Serverbeheer te klikken.

 2. Vouw op de startpagina van Serverbeheer het gebied Bronnen en ondersteuning uit als dit nog niet wordt weergegeven.

 3. Klik op Windows Foutrapportage configureren.

 4. Schakel in het dialoogvenster Configuratie van Windows Foutrapportage een van de opties in die in de vorige sectie zijn beschreven, en klik vervolgens op OK.

  • Ja, automatisch gedetailleerde rapporten verzenden

  • Ja, automatisch samenvattingsrapporten verzenden

Windows Foutrapportage uitschakelen

In Windows Server 2008 R2 kunt u Windows Foutrapportage op de volgende manieren uitschakelen:

Windows Foutrapportage uitschakelen met het venster Eerste configuratietaken

Windows Foutrapportage uitschakelen met behulp van Serverbeheer

U kunt Windows Foutrapportage ook in- of uitschakelen door de werking ervan te configureren met Groepsbeleid. Gebruik de Editor voor lokaal groepsbeleid voor het bewerken van lokaal groepsbeleid of gebruik de console Groepsbeleidsbeheer bij het bewerken van op domeinen gebaseerd groepsbeleid. U kunt de beleidsinstellingen vinden in Beheersjablonen/Windows-onderdelen/Windows Foutrapportage.

Windows Foutrapportage uitschakelen met het venster Eerste configuratietaken
 1. Als het venster Eerste configuratietaken nog niet is geopend, kunt het openen door op Start te klikken, op Uitvoeren te klikken en oobe te typen in het tekstvak. Klik vervolgens op OK.

 2. Klik op Automatische updates en feedback inschakelen in het gebied Deze server bijwerken.

 3. Klik in het dialoogvenster Automatische updates en Feedback van Windows inschakelen op Instellingen handmatig configureren.

 4. Klik in het gebied Windows Foutrapportage van het dialoogvenster Instellingen handmatig configureren op Instelling wijzigen.

 5. Schakel in het dialoogvenster Configuratie van Windows Foutrapportage een van de volgende opties in en klik vervolgens op OK.

  • Ik wil niet deelnemen. Deze vraag niet meer stellen.

   Met deze optie wordt Windows Foutrapportage uitgeschakeld en wordt u niet gevraagd om informatie over toepassingsfouten naar Microsoft te sturen.

  • Vragen of een rapport moet worden verzonden zodra een fout optreedt

   Met deze optie wordt Windows Foutrapportage uitgeschakeld, maar wordt u gevraagd om informatie over toepassingsfouten naar Microsoft te sturen als een fout optreedt.

 6. Klik op Sluiten in het dialoogvenster Instellingen handmatig configureren.

Windows Foutrapportage uitschakelen met behulp van Serverbeheer
 1. Open Serverbeheer door te klikken op Start, door Systeembeheer aan te wijzen en op Serverbeheer te klikken.

 2. Vouw op de startpagina van Serverbeheer het gebied Bronnen en ondersteuning uit als dit nog niet wordt weergegeven.

 3. Klik op Windows Foutrapportage configureren.

 4. Schakel in het dialoogvenster Configuratie van Windows Foutrapportage een van de volgende opties in en klik vervolgens op OK.

  • Ik wil niet deelnemen. Deze vraag niet meer stellen.

   Met deze optie wordt Windows Foutrapportage uitgeschakeld en wordt u niet gevraagd om informatie over toepassingsfouten naar Microsoft te sturen.

  • Vragen of een rapport moet worden verzonden zodra een fout optreedt

   Met deze optie wordt Windows Foutrapportage uitgeschakeld, maar wordt u gevraagd om informatie over toepassingsfouten naar Microsoft te sturen als een fout optreedt.

Zie ook