Hoewel de installaties van rollen, rolservices en onderdelen die worden voltooid in Serverbeheer standaard veilig zijn, kunt u de wizard Beveiliging configureren gebruiken voor het aanpassen van de beveiliging van functies, functieservices en functies in uw onderneming.

Serverbeheer in combinatie met de wizard Beveiliging configureren

Serverbeheer en de wizard Beveiliging configureren gebruiken allebei dezelfde processen om de volgende taken te voltooien.

  • Serverbeheer en de wizard Beveiliging configureren maken gebruik van hetzelfde Windows-proces om te bepalen welke functies, functieservices en functies op een computer zijn geïnstalleerd en beschikbaar zijn voor installatie.

  • Serverbeheer en de wizard Beveiliging configureren maken gebruik van hetzelfde standaardbeleid voor services en firewalluitzonderingen.

  • Serverbeheer en de wizard Beveiliging configureren maken gebruik van dezelfde hulpprogramma's om vast te stellen op welke manier functies, functieservices en functies voor het uitvoeren ervan afhankelijk zijn van andere functies, functieservices en functies.

Serverbeheer en de wizard Beveiliging configureren zijn in enkele opzichten elkaar aanvullende technologieën, zoals in de volgende secties wordt beschreven. De nadruk van Serverbeheer ligt op het inkorten van de hoeveelheid tijd die nodig is voor het implementeren of het opnieuw gebruiken van servers en om beheerders mogelijkheden te bieden om de dagelijkse bewerkingen voor functies, functieservices en functies te beheren. De wizard Beveiliging configureren helpt beheerders daarentegen bij het op langere termijn voorkomen van gebeurtenissen, gebruikersgedrag en zwakke plekken in de beveiliging die kunnen leiden tot beveiligingsfouten, zoals ongeoorloofde toegang tot gegevens.

Beleid maken

Met de wizard Beveiliging configureren kunnen beheerders beveiligingsbeleid op basis van rollen maken dat kan worden toegepast op externe computers binnen de gehele onderneming. Serverbeheer beveiligt rollen standaard en onderneemt stappen om ervoor de zorgen dat de functies, functieservices en functies die overblijven nadat een functie, functieservice of onderdelen is verwijderd van de computer, veilig blijven, maar beheerders kunnen Serverbeheer niet rechtstreeks gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de beveiliging.

Controle

Met de wizard Beveiliging configureren kunnen beheerders de huidige status van de beveiliging op een computer vergelijken met het bestaande beveiligingsbeleid, om te controleren of de computer hieraan voldoet.

Hoewel Serverbeheer beveiligingslogboeken van Windows kan weergeven in samenwerking met Logboeken en er beveiligingsopties kunnen worden weergegeven die door beheerders zijn ingeschakeld (zoals of Windows Firewall of Windows Update zijn ingeschakeld), kanServerbeheer niet zelf de beveiliging controleren van functies, functieservices en functies nadat deze geïnstalleerd zijn.

Verbetering van beveiliging

Met de wizard Beveiliging configureren wordt een sterke verdedigingslinie ingeschakeld op plaatsen waarop de computers kunnen worden aangevallen. De wizard biedt beheerders schaalbare mogelijkheden om de beveiliging van een computer tegen aanvallen te verbeteren op basis van de beveiligingsbehoeften die binnen de onderneming bestaan. Met Serverbeheer kunnen beheerders functies, functieservices en functies installeren die standaard beveiligd zijn en gereed zijn voor installatie. In de meeste gevallen hoeven beheerders de wizard Beveiliging configureren niet uit te voeren om met functies, functieservices en functies te werken.

Externe rollen, rolservices en onderdelen

Serverbeheer kan alleen worden gebruikt voor het beheren van functies, functieservices en functies die zijn opgenomen op de schijf van het Windows Server 2008-product. De wizard Beveiliging configureren kan worden gebruikt voor het beveiligen van functies, functieservices en functies die deel uitmaken van Windows Server 2008 en functies, functieservices en functies die niet beschikbaar zijn voor installatie op de productschijf, zoals Microsoft SQL Server en Microsoft Exchange Server.

Uitbreidbaarheid

Serverbeheer kan niet worden gebruikt om functies, functieservices en functies van andere leveranciers te installeren. De wizard Beveiliging configureren biedt een openbaar schema waarmee andere softwareleveranciers nieuwe functies, functieservices en functies kunnen definiëren die kunnen worden beveiligd met de wizard Beveiliging configureren.

Extra naslaginformatie

Raadpleeg de Help bij de wizard Beveiliging configureren, scwhelp.chm, voor meer informatie over de wizard Beveiliging configureren.