Gebruik deze pagina om de primaire service te selecteren die aan uw RRAS-server moet worden geleverd. Als u een van de vooraf gedefinieerde services selecteert, leiden de wizardpagina's u door de belangrijkste configuratietaken voor die service. U kunt ook Aangepaste configuratie selecteren en een keuze maken uit alle RRAS-onderdeelservices.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave