Met deze procedure kunt u een gebruiker de toegang tot een telefoonlijn of een telefoon ontzeggen. Nadat u deze procedure hebt uitgevoerd, kunnen telefoonprogramma's die de gebruiker uitvoert geen gebruikmaken van de lijn of de telefoon op de telefoonserver.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Een telefoongebruiker van een lijn of telefoon verwijderen
  1. De module Telefonie openen.

  2. Klik in de consolestructuur op de serviceprovider die u wilt beheren. U vindt de serviceprovider als volgt: dubbelklik op Telefonie, dubbelklik op de server die u wilt beheren en klik op de serviceprovider van de lijn die u wilt toewijzen.

  3. Klik in het detailvenster onder Lijnnaam of Naam van telefoon op de lijn of de telefoon.

  4. Klik in het menu Actie op Gebruikers bewerken.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers bewerken onder Toegewezen gebruikers een gebruiker en klik vervolgens op Verwijderen.

Aanvullende overwegingen
  • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Administrators op de lokale computer of als u bent opgegeven als telefoonbeheerder. Zie Telefoonbeheerders opgeven voor meer informatie.

  • Met de opdracht TSecImp kunt u meerdere gebruikers tegelijk van telefoonlijnen of telefoons verwijderen. Zie Het opdrachtregelprogramma TSecImp gebruiken voor meer informatie.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave