De volgende telefoonserviceproviders zijn opgenomen in deze versie van het Windows-besturingssysteem.

Telefoonserviceprovider HID-telefoon

Met de telefoonserviceprovider HID-telefoon (Human Interface Device) kunnen gebruikers van TAPI-programma's bellen en gebeld worden met USB-telefoons (Universal Serial Bus) die op hun computers zijn aangesloten. Deze serviceprovider wordt met Windows Server® 2008 geïnstalleerd en hoeft niet te worden geconfigureerd.

Telefoonserviceprovider NDIS-proxy

Met de telefoonserviceprovider NDIS-proxy (Network Driver Interface Specification) kunnen NDIS 5-apparaten worden beheerd via de Telephony-service. In Routering en RAS wordt deze telefoonserviceprovider gebruikt voor het instellen van netwerkverbindingen tussen NDIS WAN-apparaten. Deze serviceprovider wordt geïnstalleerd met de besturingssystemen Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP en Windows Server 2003. Zie Een telefoonserviceprovider op een telefoonclient configureren om adressen toe te wijzen voor de verschillende typen oproepen die worden ontvangen door de telefoonserviceprovider NDIS-proxy op de lokale computer.

Serviceprovider TAPI Kernel-Mode

Met de serviceprovider TAPI Kernel-Mode kunnen NDIS 4-apparaten worden beheerd met TAPI. In Netwerkverbindingen wordt deze telefoonserviceprovider gebruikt voor het instellen van netwerkverbindingen tussen NDIS WAN-apparaten. Deze serviceprovider wordt geïnstalleerd met de besturingssystemen Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP en Windows Server 2003 en hoeft niet te worden geconfigureerd.

Serviceprovider Unimodem 5

Het universele modemstuurprogramma (Unimodem) beschikt over services voor gegevens-, fax- en spraakmodems, zodat gebruikers en programmaontwikkelaars geen AT-modemopdrachten hoeven te leren en te gebruiken om nummers te kiezen, oproepen te beantwoorden of modems te configureren. Deze taken worden uitgevoerd met bestanden waarin de AT-opdrachtensets en verwachte antwoorden voor modems zijn opgegeven. Deze bestanden hebben vaak de extensie .INF. Unimodem ondersteunt zowel gegevens als spraak, zodat een modem kan worden gebruikt voor gegevens- en faxfuncties, als telefoon met luidspreker, als antwoordapparaat, enzovoort. Deze serviceprovider wordt geïnstalleerd met de besturingssystemen Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP en Windows Server 2003.

Externe serviceprovider van Windows

Met de externe serviceprovider van Windows kan een clientcomputer externe telefoonapparaten die aan een servercomputer zijn gekoppeld, zoals telefoons en telefoonlijnen, gebruiken en beheren. Door de externe serviceprovider wordt de koppeling tussen client en server transparant voor programma's.Architectuur van een telefoonservice via het netwerk

De externe serviceprovider van Windows bevindt zich op de clientcomputer en wordt daar weergegeven als een telefoonserviceprovider. Wanneer een programma een telefoonaanvraag verzendt, wordt de aanvraag in de serviceprovider geïnterpreteerd en via het computernetwerk verzonden naar de Telephony-service op de server. In het programma wordt vervolgens de telefoonserviceprovider gebruikt voor het telefoonapparaat dat is geïnstalleerd op de server. Op deze manier kunnen clients een telefoonbron via het netwerk delen.

De externe serviceprovider van Windows wordt geïnstalleerd met de besturingssystemen Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP en Windows Server 2003.

Aanvullende overwegingen

  • De providers H.323 en IP-multicast die waren opgenomen in Windows XP en Windows Server 2003, zijn niet langer beschikbaar.

  • Zie Telefoonserviceproviders op een server beheren voor informatie over het configureren van telefoonserviceproviders.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave