Op het tabblad Extern beheer kunt u de instellingen voor extern beheer configureren voor de Extern bureaublad-services-sessie van een gebruiker.

Onderdeel Details

Extern beheer inschakelen

Hiermee geeft u aan of u de Extern bureaublad-services-sessie van de gebruiker wilt observeren of actief beheren.

Als u de sessie van de gebruiker zonder diens toestemming wilt beheren vanaf een andere computer, schakelt u het selectievakje Er is toestemming van de gebruiker nodig uit.

Beheerniveau

Hier geeft u het gewenste beheerniveau op voor de sessie van een gebruiker.

Als u De sessie beheren selecteert, kunt u toetsenbord- en muisacties uitvoeren tijdens de sessie.

Aanvullende overwegingen

  • U kunt de eigenschappen van een lokaal gebruikersaccount alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Administrators of een vergelijkbare groep.

  • U kunt de eigenschappen van de meeste domeingebruikersaccounts alleen configureren als uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaakt van de groep Accountoperators of een vergelijkbare groep. In bepaalde gevallen moet uw gebruikersaccount ten minste deel uitmaken van de groep Domeinadministrators of een vergelijkbare groep.

  • Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Zie het onderwerp 'Een gebruikerssessie vanaf een andere computer beheren' in de Help voor Extern bureaublad-servicesbeheer in Windows Server 2008 R2 voor meer informatie over het beheren van een gebruikerssessie op een Extern bureaublad-sessiehost-server vanaf een andere computer.

  • Met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie kunt u instellingen voor extern beheer configureren voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server. Instellingen voor extern beheer die zijn geconfigureerd met Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie, hebben voorrang boven de instellingen voor extern beheer die zijn geconfigureerd voor een specifiek gebruikersaccount.

  • Zie het onderwerp 'Extern bureaublad-services-verbindingen configureren' in de Help voor Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie in Windows Server 2008 R2 voor meer informatie over het configureren van instellingen voor extern beheer voor afzonderlijke verbindingen op een Extern bureaublad-sessiehost-server met behulp van Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

  • Zie Instellingen voor groepsbeleid gebruiken voor informatie over het configureren van extern beheer met behulp van instellingen voor groepsbeleid.

Aanvullende naslaginformatie