Met behulp van specifieke instellingen voor groepsbeleid voor Extern bureaublad-services kunt u automatisch een standaardconfiguratie toepassen op een of meer Extern bureaublad-sessiehost-servers of een groep gebruikers. De specifieke instellingen voor groepsbeleid voor Extern bureaublad-services vindt u op de volgende locaties in de editor voor lokaal groepsbeleid of de console Groepsbeleidsbeheer (GPMC):

  • Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services

  • Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services

Instellingen voor Extern bureaublad-services die zijn geconfigureerd met behulp van groepsbeleid hebben voorrang op de volgende instellingen:

  • Eigenschappen voor gebruikersaccounts die zijn geconfigureerd met de module Lokale gebruikers en groepen of de module Active Directory: gebruikers en computers

  • Instellingen voor afzonderlijke verbindingen die zijn geconfigureerd met behulp van de module Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie

Hier volgt een lijst van een aantal specifieke instellingen voor groepsbeleid voor Extern bureaublad-services die gerelateerd zijn aan de instellingen voor Extern bureaublad-services die kunnen worden geconfigureerd voor een gebruikersaccount.

Naam van instelling voor groepsbeleid Locatie van instelling voor groepsbeleid

De basismap voor een Extern bureaublad-gebruiker instellen

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Profielen

Het pad voor het gebruikersprofiel van zwervende Extern bureaublad-gebruikers instellen

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Profielen

Een programma starten na het verbinden

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Omgeving van externe sessies

Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Omgeving van externe sessies

Stationsomleiding verbieden

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Omleiding van apparaten en bronnen

Omleiden van clientprinter niet toestaan

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Omleiding van printers

Tijdslimiet voor verbroken sessies instellen

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Tijdslimiet voor actieve maar niet-gebruikte Extern bureaublad-sessiehost-serversessies instellen

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Tijdslimiet voor actieve Extern bureaublad-sessiehost-serversessies instellen

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Sessie beëindigen als tijdslimiet is bereikt

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Tijdslimieten voor sessies

Regels instellen voor extern beheer van gebruikerssessies van Extern bureaublad-sessiehost-server

Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Verbindingen

Gebruikersconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Verbindingen

 

Ga naar de technische naslaginformatie van Extern bureaublad-services (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134, mogelijk in het Engels) voor meer informatie over groepsbeleidsinstellingen voor Extern bureaublad-services.