psadmin

NAAM

psadmin - Een Windows-opdrachtregelhulpprogramma dat wordt gebruikt voor het beheren van Wachtwoordsynchronisatie

SYNOPSIS

psadmin [computername] [common_option] [add | delete | list]
psadmin [computername] [common_option] config [config_option]

BESCHRIJVING

Het Windows-opdrachtregelhulpprogramma psadmin beheert het onderdeel Wachtwoordsynchronisatie van Identity Management for UNIX. Welke actie psadmin uitvoert, is afhankelijk van het opdrachtargument dat u opgeeft.

psadmin accepteert naast specifieke opdrachtargumenten ook de volgende algemene opties en argumenten die in de opdrachtsynopsis worden vertegenwoordigd door common_option:

Term Definitie

-u username

De accountnaam van de gebruiker van wie u de instellingen voor wachtwoordsynchronisatie wilt weergeven of aanpassen.

-p password

Het wachtwoord van de gebruiker van wie u de instellingen voor wachtwoordsynchronisatie wilt weergeven of aanpassen.

-?

Hiermee geeft u informatie over het gebruik van de opdracht weer.

psadmin accepteert de volgende configuratieopties:

Term Definitie

-comp name

De computer waarop de configuratieopties worden toegepast. Als -comp niet wordt gespecificeerd, worden de standaardconfiguratie-instellingen door Wachtwoordsynchronisatie aangepast. Wanneer -comp de enige optie is die wordt gespecificeerd, wordt de Wachtwoordsynchronisatie-configuratie van de gespecificeerde computer weergegeven.

-enable direction

De richting van de wachtwoordsynchronisatie. De variabele direction kan een van de volgende waarden bevatten:

WintoUnix: synchroniseert wachtwoordwijzigingen vanaf computers waarop Windows-besturingssystemen worden uitgevoerd naar computers waarop UNIX-besturingssystemen worden uitgevoerd.

UnixToWin: synchroniseert wachtwoordwijzigingen vanaf computers waarop UNIX-besturingssystemen worden uitgevoerd naar computers waarop Windows-besturingssystemen worden uitgevoerd.

BothDir: hiermee schakelt u wachtwoordsynchronisatie in twee richtingen in.

-key keyvalue

Hiermee stelt u de versleutelings- en ontsleutelingssleutel in voor de computer die door -comp is gespecificeerd. Als de keyvalue willekeurig is, wordt er door Wachtwoordsynchronisatie een willekeurige versleutelingssleutel gebruikt.

-port number

Hiermee stelt u het poortnummer van de gespecificeerde computer in.

-retry number

Hiermee stelt u het aantal toegestane pogingen in. Deze optie kan alleen worden gebruikt wanneer -comp niet wordt gebruikt omdat het een algemene instelling betreft.

-interval secs

Hiermee stelt u in seconden de periode in die tussen pogingen moet verstrijken. Deze optie kan alleen worden gebruikt wanneer -comp niet wordt gebruikt omdat het een algemene instelling betreft.

-log [yes | no]

Hiermee stelt u in of u logboekregistratie wilt inschakelen of uitschakelen. Deze optie kan alleen worden gebruikt wanneer -comp niet wordt gebruikt omdat het een algemene instelling betreft.

-?

Hiermee geeft u informatie over het gebruik van en informatie over argumenten voor psadmin weer.

psadmin accepteert de volgende opdrachtargumenten:

Term Definitie

add computername

Hiermee voegt u de gespecificeerde computer toe aan de lijst met computers die deelnemen aan de wachtwoordsynchronisatie.

delete computername

Hiermee verwijdert u de gespecificeerde computer uit de lijst met computers die deelnemen aan de wachtwoordsynchronisatie.

list

Hiermee geeft u de lijst weer van de computers die aan de wachtwoordsynchronisatie deelnemen.

syncSNIS [yes | no]

Hiermee schakelt u automatische synchronisatie van wachtwoorden in (yes) of uit (no) van Windows naar UNIX voor alle NIS-accounts die naar Active Directory Domain Services zijn gemigreerd (AD DS). Als u de parameter syncSNIS aan de opdracht psadmin toevoegt met de waarde 'yes', wordt u gevraagd de compatibiliteitscontrole voor Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) uit te voeren. Uit veiligheidsoverwegingen is het raadzaam deze controle uit te voeren. Zie Aanbevolen procedures voor Wachtwoordsynchronisatie voor meer informatie over de compatibiliteitscontrole.


Inhoudsopgave