Een groep aan een NIS-domein toevoegen

Aan de groep wordt automatisch een groeps-id toegewezen. Als er voor uw NIS-domein speciale vereisten gelden ten aanzien van groeps-id-waarden, kunt u de toegewezen waarde wijzigen.

Opmerking

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u lid zijn van de groep Domeinadministrators.

Een groep aan een NIS-domein toevoegen
 1. Open Active Directory - gebruikers en computers.

  Klik op Start, wijs Beheerprogramma's aan en klik op Active Directory - gebruikers en computers om Active Directory - gebruikers en computers te openen.

  U kunt Active Directory - gebruikers en computers ook openen vanuit Serverbeheer. Vouw hiertoe in het hiërarchievenster het item Rollen uit, vouw het item Active Directory Domain Services uit en selecteer vervolgens Active Directory - gebruikers en computers.

 2. Klik in de consolestructuur op de map Gebruikers.

 3. Klik in het deelvenster met de details met de rechtermuisknop op de groep die u aan het NIS-domein wilt toevoegen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad UNIX-kenmerken.

 5. Klik in de lijst NIS-domein op het domein waaraan u de groep wilt toevoegen.

 6. Klik op Toepassen als u de wijzigingen wilt opslaan zonder dat het dialoogvenster wordt gesloten. Klik op OK als u de wijzigingen wilt opslaan en als u het dialoogvenster wilt sluiten.

  Opmerking

  Er bestaat geen opdrachtregelopdracht voor deze procedure. De groepsnaam moet voldoen aan de UNIX-naamgevingsregels. De naam mag alleen kleine letters en cijfers bevatten, de naam mag niet langer zijn dan acht tekens en de naam moet ten minste één letter bevatten. De naam mag geen dubbele punt (:) en geen teken voor een nieuwe regel (newline) bevatten.

Zie ook


Inhoudsopgave