Een computer aan een domein toevoegen

Opmerking

U moet lid zijn van de groep Domeinadministrators om deze procedure te kunnen voltooien.

Een computer aan een domein toevoegen
  1. Open Active Directory - gebruikers en computers.

    Klik op Start, wijs Beheerprogramma's aan en klik op Active Directory - gebruikers en computers om Active Directory - gebruikers en computers te openen.

    U kunt Active Directory - gebruikers en computers ook openen vanuit Serverbeheer. Vouw hiertoe in het hiërarchievenster het item Rollen uit, vouw het item Active Directory Domain Services uit en selecteer vervolgens Active Directory - gebruikers en computers.

  2. Klik in de consolestructuur op de map Computers.

  3. Klik in het deelvenster met de details met de rechtermuisknop op de computer die u aan het domein wilt toevoegen en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Klik op het tabblad UNIX-kenmerken.

  5. Klik in de lijst NIS-domein op het domein waaraan u de computer wilt toevoegen.

  6. Klik op Toepassen als u de wijzigingen wilt opslaan zonder dat het dialoogvenster wordt gesloten. Klik op OK als u de wijzigingen wilt opslaan en als u het dialoogvenster wilt sluiten.

Opmerking

Er bestaat geen opdrachtregelopdracht voor deze procedure.

Zie ook


Inhoudsopgave