De alias van een computer in een domein opgeven

Opmerking

U moet lid zijn van de groep Domeinadministrators om deze procedure te kunnen voltooien.

De alias van een computer in een domein opgeven
  1. Open Active Directory - gebruikers en computers.

    Klik op Start, wijs Beheerprogramma's aan en klik op Active Directory - gebruikers en computers om Active Directory - gebruikers en computers te openen.

    U kunt Active Directory - gebruikers en computers ook openen vanuit Serverbeheer. Vouw hiertoe in het hiërarchievenster het item Rollen uit, vouw het item Active Directory Domain Services uit en selecteer vervolgens Active Directory - gebruikers en computers.

  2. Klik in de consolestructuur op de map Computers.

  3. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op de computer die u wilt beheren en klik vervolgens op Eigenschappen.

  4. Klik op het tabblad UNIX-kenmerken.

  5. Typ in het daartoe bestemde vak de alias van de computer en klik vervolgens op Toevoegen.

  6. Klik op Toepassen als u de wijzigingen wilt opslaan zonder dat het dialoogvenster wordt gesloten. Klik op OK als u de wijzigingen wilt opslaan en als u het dialoogvenster wilt sluiten.

Opmerking

Er bestaat geen opdrachtregelopdracht voor deze procedure. Als u een alias van de computer wilt verwijderen, selecteert u de alias in de lijst met aliassen en vervolgens klikt u op Verwijderen.

Zie ook


Inhoudsopgave