UNIX-wachtwoorden instellen op speciale waarden

U kunt het wachtwoord van een UNIX-gebruiker instellen op een speciale waarde, zoals NP (geen wachtwoord) of * (geen aanmelding) zonder dat dit van invloed is op het Windows-wachtwoord van de gebruiker. U kunt gebruikmaken van de opdracht nismap als u de NIS-wachtwoordvermelding van een specifieke gebruiker wilt wijzigen. Ga in dat geval als volgt te werk:

  • Als u het wachtwoord wilt instellen op geen wachtwoord (gewoonlijk leeg), typt u:

    nismap mod -e "username::uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

  • Als u het wachtwoord wilt instellen op * (geen aanmelding), typt u:

    nismap mod -e "username:*:uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

  • Als u het wachtwoord wilt instellen op *LK* (vergrendeld), typt u:

    nismap mod -e "username:*LK*:uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

Zie ook


Inhoudsopgave