Aby uzyskać więcej informacji o własności obiektów, zobacz temat Zarządzanie własnością obiektów.

Element Opis

Nazwa obiektu

Aktualnie wybrany obiekt.

Bieżący właściciel

Właściciel obiektu - użytkownik lub grupa.

Zmień właściciela na

Użytkownicy lub grupy, którym można przyznać własność. Kliknij przycisk Inni użytkownicy lub grupy, aby wybrać dodatkowe elementy znajdujące się na komputerze lub w sieci.

Dodatkowe informacje


Spis treści