Element Szczegóły

Typy obiektów

Kliknij, aby wybrać typy obiektów, które chcesz zaznaczyć. Aby uzyskać więcej informacji o typach obiektów, zobacz temat Okno dialogowe Typy obiektów.

Lokalizacje

Kliknij, aby zdefiniować główną lokalizację, w której chcesz rozpocząć wyszukiwanie.

Kolumny

Kliknij, aby zmienić kolumny pokazywane na liście Wyniki wyszukiwania w tym widoku.

Znajdź teraz

Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie. Jeśli chcesz wyszukać wszystkie obiekty określone w polach Typy obiektów i Lokalizacje, nie wprowadzaj żadnych kryteriów wyszukiwania i kliknij przycisk Znajdź teraz. Należy zauważyć, że w zależności od zasięgu wyszukiwania ten rodzaj wyszukiwania może wymagać znacznej liczby zasobów sieciowych. Aby zminimalizować obciążenie zasobów sieciowych, określ wartości wyszukiwania.

Zatrzymaj

Kliknij, aby zatrzymać wyszukiwanie. Zostaną wyświetlone obiekty znalezione do momentu zatrzymania wyszukiwania.

Nazwa

Wyświetla listę zmiennych wyszukiwania używanych do znajdowania nazwy użytkownika, komputera lub grupy i umożliwia wpisanie nazwy zapytania.

Opis

Wyświetla listę zmiennych wyszukiwania używanych do znajdowania opisu użytkownika, komputera lub grupy i umożliwia wprowadzenie opisu zapytania.

Konta wyłączone

Określa, czy wyszukiwanie ma obejmować wyłączone konta.

Hasło niewygasające

Określa, czy wyszukiwanie ma obejmować konta użytkowników z niewygasającymi hasłami.

Liczba dni od ostatniego logowania

Określa, ile dni temu użytkownicy w określonym katalogu głównym zapytania po raz ostatni logowali się do danej domeny.

Wyniki wyszukiwania

Wyświetla listę wyników wyszukiwania nazw użytkowników, komputerów lub grup według wybranych kolumn.

Kolumny

Umożliwia dodanie lub usunięcie typów informacji wyświetlanych dla wyników wyszukiwania.


Spis treści